استاد ورد ۲ : ویرایش متن

Print Friendly, PDF & Email

در پست اول از سری دوره های آموزشی استاد ورد درباره محیط نرم افزار Word و باز و بسته کردن سند و استفاده از ویژگی جدید Bookmark صحبت کردیم.
در این قسمت یک سری از تکنیکهای مقدماتی ویرایش متن را برای آن دسته از کاربرانی که تابحال با برنامه های ویراستار متن مثل word کار نکرده اند را توضیح میدهیم.

وارد کردن متن جدید

خب میبینید که درصفحه اول این سند سه خط متن وجود دارد میخواهیم متنی را به آنها اضافه کنیم, کارخیلی ساده است.
1

کافی است کلیک کنیم و متنی را که میخواهیم تایپ کنیم, میبینید که بقیه متن به جلو حرکت میکند و جابجا میشود.
2

حالا وسط جمله کلیک میکنیم و یک متن را تایپ میکنیم میبینید که این متن وسط صفحه میماند و بقیه متن به چپ و راست جابجا میشوند پس خیلی راحت میشود بین متنهای موجود هم متنی راتایپ کنیم.
3

حالا فرض کنید میخواهیم قسمتی ازمتن را تغییر دهیم برای این کار اول باید با کلیک و درگ قسمتی از متن را که میخواهیم تغییر دهیم انتخاب کنیم حالا میتوانیم متن مورد نظر را تایپ کنیم. میبینید که متن جدید جایگزین متن قبلی میشود علاوه بر این انواع مختلفی از متون وجود دارد که میشود به متن اضافه کرد.

به سربرگINSERT میرویم قسمتی به اسم Text را میبینید.
4
مثلا میتوانیم یک Text Box یا کادر متنی ایجادکنیم که مارجینهای مخصوص به خودش را دارد و میتوانیم آن را هرجایی که میخواهیم قرار دهیم یا میتوانیم از Quick Parts استفاده کنیم, دقت کنید که Quick Parts بلوکهای متنی هستند که میتوانیم آنها را ایجاد کنیم و بارها از آنها استفاده کنیم. همینطور میتوانیم از WordArt یا Drop Cap هم استفاده کنیم. درمورد Drop Cap هم باید بگیم که برای متون انگلیسی استفاده میشود و اولین حرف از اولین پاراگراف را باحروف بزرگ نمایش میدهد و برای فرمتبندی متن استفاده میشود.
سه گزینه بعدی هم مربوط به متون هستند که میتوانیم از آنها استفاده کنیم. در قسمتهای بعدی راجع به تمام این موارد توضیح میدهیم.

انتخاب متن

همانطور که گفتیم میتوانیم قسمتی از یک متن را انتخاب کنیم و با متن دیگری جایگزین کنیم البته روشهای مختلفی برای انتخاب وجود دارد و همینطور کلیدهای میانبری هم هست که میخواهیم در این قسمت آنها را بررسی کنیم.
فرض کنید که در این فایل میخواهیم کلمه ی چگونه را انتخاب کنیم که به طور مثال تغییرش دهیم یا حذفش کنیم.
برای این کار کافی است روی ان دوبار کلیک کنیم میبینید که کل کلمه انتخاب میشود.
5

حتی میتوانیم با کلیک و درگ کلمه ای که مد نظرمان هست را انتخاب کنیم اما با دوبار کلیک کردن سریعتر این کار را انجام میدهیم حالا یک کلمه ی جدید تایپ میکنیم میبینید که این کلمه جایگزین کلمه قبلی میشود. حالا روی این کلمه سه بار کلیک میکنیم با این کار میبینید که کل خط انتخاب میشود که درواقع یک پاراگراف هست.
6

مثلا اگر به پایین این سند دقت کنید یک پاراگراف طولانی تر داریم. اگر روی یکی ازکلمه ها ۳ بار کلیک کنیم میبینید که کل پاراگراف انتخاب میشود. میبینید که با انتخاب یک کلمه کادر فرمتینگ باز میشود.
روش دیگری برای انتخاب متن استفاده از کلیدهای جهتی صفحه کلیدمیباشد, مثلا ابتدای خط کلیک میکنیم میخواهیم قسمتهایی از متن این صفحه را انتخاب کنیم کافیست کلید شیفت را پایین نگه داریم و با کلیدهای جهتی درجهت مورد نظرمان متن را انتخاب کنیم اگر هم بخواهیم چند پاراگراف را انتخاب کنیم یک ترفند دیگر وجود دارد. درواقع باید از مارجینها استفاده کنیم.
وقتی نشانگر را سمت چپ متن قرار میدهیم و به سمت چپ حرکت میکنیم یعنی با دورشدن ازخط وارد ناحیه ی مربوط به مارجینها میشویم و نشانگر تغییرشکل میدهد در این حالت میتوانیم بایک بارکلیک کل خط

7
و با دوبار کلیک کل پاراگراف را انتخاب کنیم.
8

خب یک جای خالی کلیک میکنیم تا پاراگراف را ازحالت انتخاب خراج کنیم دوباره نشانگرموس را به ناحیه مارجینها وارد میکنیم اما این بار به جای یک بارکلیک, کلیک میکنیم و دکمه ی موس رانگه میداریم بعد به سمت پایین درگ میکنیم. میبینید که چند پاراگراف باهم انتخاب میشوند, درواقع این روش خیلی سریعتر میباشد. برای انتخاب چندپاراگراف, دراین حالت هم به کادر فرمتینگ دسترسی داریم و میتوانیم تنظیمات متن را تغییر دهیم.

آشنایی بادستورات Cut, Copy و Paste

بعضی وقتها نیاز داریم متنی را که تایپ کردیم در سند جابجا کنیم یا مثلا یک نسخه کپی از انرا جای دیگری از همان سند یا سند دیگری استفاده کنیم.
کار را با دستورات Cut و Paste شروع میکنیم. روشهای مختلفی برای این کار وجود دارد در این سند متن را میبینید. فرض که میخواهیم خط مربوط به تاریخ را Cut کنیم و درمکان دیگری از سند قرار دهیم. اول باید متن را انتخاب کنیم. در قسمت قبلی روشهای مختلف انتخاب متن را گفتیم مثلا روی مارجین سمت چپ این خط کلیک میکنیم تا این خط انتخاب شود .
روشهای مختلفی برای Cut کردن وجود دارد. یکی از این روشها این است که به سربرگ HOME رفته و از قسمت Clipboard روی آیکون Cut کلیک کنیم.

11
کلید میانبر این دستور Ctrl + X میباشد. به عنوان یک روش دیگر میتوانیم روی متنی که انتخاب کرده ایم راست کلیک کنیم و از منویی که بازمیشود گزینه Cut را انتخاب کنیم.

با این کار میبینید که متن انتخابی به طور موقت حذف میشود و در Clipboard ویندوز قرار میگیرد. درواقع Clipboard ناحیه ای از حافظه ی کامپیوتر میباشد که متن یا هر آیتم دیگری درآن قرار میگیرد و تا Paste آن منتظرمیماند.
مثلا میخواهیم تاریخ را ابتدای این پاراگراف Paste کنیم برای این کار ابتدا ی پاراگراف کلیک میکنیم حالا میتوانیم متن راPaste کنیم. برای این کار روشهای مختلفی وجود دارد. میتوانیم از سربرگ HOME و قسمت Clipboard روی آیکون Paste کلیک کنیم. بعلاوه میتوانیم از کلیدهای میانبر Ctrl + V هم استفاده کنیم.
1111111111111

البته توجه کنید که زمان Paste کردن چندگزینه وجود دارد که راجع به فرمتبندی متنی میباشد که Paste میشود. مثلا میتوانیم انتخاب کنیم که فرمتبندی متن Paste شده حفظ شود یا نه. برای این کار باید روی مثلث پایین آیکون Paste کلیک کنیم تا منوی آن نشان داده شود. ۳ آیکون در این زیرمنو مشاهده میکنید.

آیکون اول فرمتبندی متن اصلی را نگه میدارد مثلا اگر نشانگر موس را روی این آیکون قرار دهید میبینید که تاریخی که انتخاب کرده بودیم درخط مربوط به خودش قرارگرفته و در مرکز و دقیقا در بالای پاراگراف Paste میشود.
ایکون بعدی Merge Formatting میباشد که وقتی موس را روی آن قرار دهیم میبینیدکه متن در پاراگراف مربوط به خود قرارگرفته اما فرمتبندی آن از پاراگراف زیرش گرفته شده است.
آیکون آخر هم زمانی به کار میرود که فقط بخواهیم متن قسمتی از پاراگراف باشد و با همان فرمتبندی پاراگراف، پاراگراف انتخابی در صفحه نشان داده شود. دقت کنید برای آیکون وسطی میتوانیم از کلیدمیانبر M هم استفاده کنیم خب ما همین گزینه را انتخاب میکنیم میبینیدکه باPaste شدن متن آیکون Paste هم در کنار متن نشان داده میشود. اگر نتیجه مدنظر ما نباشد میتوانیم روی فلش این آیکون کلیک کنیم و یکی دیگر از تنظیمات مربوط به Paste را انتخاب کنیم.
درادامه دستور Copy راتوضیح میدهیم..
با دستور کپی میتوانیم قسمتی از متن را کپی کنیم و در همین سند یا سند دیگری از آن استفاده کنیم.
کافیست متن مورد نظرمان را انتخاب کنیم. مثلا ما ۲ خط اول این متن را انتخاب میکنیم. حالا در سربرگ HOME و Clipboard روی آیکون کپی کلیک میکنیم. کلید میانبر این دستور Ctrl + C میباشد. حتی میتوانیم روی متن انتخابی راست کلیک کنیم و گزینه Copy را انتخاب کنیم. حالا متن در Clipboard قراردارد و میتوانیم هرجا که خواستیم آن را کپی کنیم.
9

مثلا میخواهیم درسند جدید قراردهیم پس به سربرگ FILE میرویم روی آیکونNew و بعد Blankdocument کلیک میکنیم تا سند جدید ایجاد شود.

10

حالا در قسمت Clipboard روی Paste کلیک میکنیم میبینید که با کلیک روی فلش این آیکون همان تنظیمات مربوط به Paste را در رابطه با Copy هم داریم. ما برای اینکه از تنظیمات پیشفرض استفاده کنیم روی خود آیکون Paste کلیک میکنیم یا اینکه از کلیدهای ترکیبی Ctrl + V استفاده کنیم. میبینید که فرمتبندی متن در سند جدید هم حفظ شده است.
222222222

جستجو وجابجایی متون

بعضی وقتها لازم است که کلمه یاعبارتی را در سند جست وجو کنیم. برای این کار لازم نیست کل سند را بررسی کنید بلکه میتوانید از امکان Find برای این کار استفاده کنید. فرض که در این فایل میخواهیم کلمه ی چگونه را جست و جو کنیم سمت چپ محیط کاری پنل navigation به صورت پیشفرض نشان داده میشود البته اگراین پنل را نمیبینید کافیست به سربرگ VIEW رفته و تیک کنارNavigation رافعال کنید. با استفاده از این پنل میتوانید متنی را جست و جو و با متن دیگری جایگزین کنید.
11
اگر به سربرگ HOME برگردیم میبینید که انتهای این سربرگ و در قسمت Editing چند دستور برای جست وجو, جایگزین کردن و انتخاب متن وجود دارد.

12
خب ما میخواهیم همان کلمه ی چگونه را که گفتیم دراین سند پیداکنیم.
کافیست درپنل Navigation و در کادر جست وجو کلمه ای را که میخواهیم جست و جو کنیم را واردکنیم. به محض تایپ متون مشابه در متن مشخص میشوند بعلاوه تعداد کل نتیجه هایی که پیدا شده هم زیر کادر جست وجو نشان داده میشود. با استفاده از دکمه های فلش بالا و پایین میتوانیم بین این نتیجه ها جابجا شویم و بین انها سوییچ کنیم. پس با این روش تمام نتیجه هایی که پیداشده رامیبینیم. حالا روی آیکون علامت ضرب(X) روی فیلد جستوجو کلیک میکنیم و تمام نتایج مربوط به آن هم از پنل حذف میشوند.
13
اگر بخواهیم آیکونهای بیشتری را جست وجو کنیم روی آیکون ذره بین کنار فیلدجست وجو کلیک میکنیم. با این کار فهرستی از گزینه های مختلف برای جست وجو نمایش داده میشود مثلا ما اینجا گزینه ی Go To راانتخاب میکنیم.

با این کار کادر محاوره ای Find and Replace باز میشود که سه سربرگ دارد اگر روی سربرگ Find کلیک کنیم میبینید که آخرین کلمه ای که جست وجو کردیم در این قسمت دیده میشود.

14
خب دوباره به سربرگ Go To برمیگردیم اگر در قسمت Go To What گزینه ی Pages فعال باشد میتوانیم شماره ی یک صفحه را در کادر روبرو واردکنیم تا مستقیما وارد آن صفحه شویم.
کافیست بعد از وارد کردن شماره ی صفحه روی GoTo کلیک کنیم.
اگر هم در سند کامنت یا توضیحاتی داشته باشیم با فعال کردن گزینه ی Comment میتوانیم آن را پیداکنیم. در این حالت میتوانیم یکی از کامنتها را از منوی بازشده این قسمت انتخاب کنیم. با کلیک روی Next مستقیما به کامنت تعیین شده میرویم با کلیک روی Previous هم میتوانیم به مورد قبلی برگردیم.

15
پس دیدید که بادستور Go To به راحتی میتوان به قسمتهای مختلف سند برویم.
دوباره به سربرگ Find برمیگردیم. با کلیک روی More میتوانیم به تنظیمات بیشتری برای جست وجو دسترسی داشته باشیم.
16

مثلا اگرMatch Case را انتخاب کنیم کوچک و بزرگ بودن حروف هم درنظر گرفته میشود و در نتیجه تاثیر میگذارد.
البته دقت کنید که این حالت درمورد متنهای انگلیسی کاربرد دارد.
بافعال کردن گزینه دوم هم عین کلمه جست وجومیشود. بعد از تعیین این تنظیمات کافیست روی Find Next کلیک کنم با این کار اولین نتیجه مشخص میشود.
تمام این موارد از سربرگ HOME و بخش Editing هم قابل دسترسی هستند. با کلیک روی Replace میبینید که باز هم کادر Find and Replace باز میشود در این سربرگ و درکادر Replace With میتوانیم تعیین کنیم که کلمه ای که جست وجوشده با یک کلمه دیگر جست وجو شود. روی Find Next کلیک میکنیم میبینید که اولین موردمشخص میشود. اگر نخواهیم این کلمه جایگزین شود باید بدون اینکه روی Replace کلیک کنیم روی Find Next کلیک کنیم تا از این مورد صرف نظرشود و مورد بعدی جست وجو شود.
دکمه ی دیگر Replace All میباشد که باکلیک روی ان تمام موارد جایگزین میشوند.
17
دوباره به پنل Navigation برمیگردیم روی آیکون ذره بین کنار فیلد جست وجو کلیک میکنیم و این بار گزینه ی Advenced Find را انتخاب میکنیم. با این کار بازهم کادر Find and Replace باز میشود که درآن به طور پیش فرض سربرگ Find فعال میباشد درواقع انتخاب این گزینه مثل کلیک روی دکمه ی More میباشدکه تنظیمات پیشرفته جست وجو رانشان میدهد.
دقت کنید که علاوه بر کلمه آیتمهای دیگری را نیز میتوان جست وجو کرد. با کلیک روی Format لیستی ازگزینه هایی که میتوانیم جست وجو کنیم نشان داده میشود. مثلا میتوانید قسمتی را که فونت خاصی دارد انتخاب کنید.
با کلیک روی Special هم میتوانید مواردی مثل مارکر پاراگراف راجست وجو کنید یاحتی کاراکتر Tab راجست وجوکنید.

کاربادستورات Undo و Redo

این دستور معمولا بعداز دستورات Copyو Cut و Paste به کار میرود.
درصفحه اول این سند از قصد یک اشتباه را انجام میدهیم. مثلا حروف ” آر ” مربوط به چگونه دات آی آر را حذف میکنیم.
برای این کار کافیست نشانگر را بعد از حرف ” ر “قرارداده و دوبار کلید Backspace رافشاردهیم.
111111111111111
حالا اگر بخواهیم این تغییرات را برگردانیم باید دستور Undo رااجراکنیم, درواقع باید روی آیکون مربوط به آن کلیک کنیم و یا کلیدهای میانبرCtrl + Z استفاده کنیم.
2121

میبینید که حروف ” آر” که حذف کرده بودیم دوباره اضافه شدند.این دستور درمورد Objectها هم عمل میکند.
علاوه براین میتوانیم تمام تغییراتی را که ایجاد کردیم را برگردانیم. مثلا سمت راست خط اول کلیک میکنیم تا انتخاب شود و کادر ویرایش بازشود.
میبینید که این متن Bold شده, رنگ متن را تغییر میدهیم و دیگر تنظیماتی که مدنظرمان هست را اعمال میکنیم.

2121212

حالا اگر یک بار دستور Undo را اجراکنیم فقط آخرین کاری که انجام دادیم لغومیشود. درواقع رنگی که به متن نسبت دادیم حذف میشود. در این حالت میتوانیم باکلیک روی Redo رنگ رابرگردانیم.

امیدواریم که شما یکی از دنبال کنندگان این دوره آموزشی در سایت چگونه دات آی آر باشید.


برای مطلع شدن از پست های بعدی در خبرنامه سایت عضو شوید!


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *