استاد ورد ۴ : استفاده از فرمت بندی پاراگراف ها

Print Friendly, PDF & Email

در مطلب قبلی استاد ورد فرمت بندی متن را مرور کردیم.
در این مطلب شما را با فرمت بندی پاراگراف ها و تنظیمات مربوط به پاراگراف ها آشنا می کنیم.

تنظیمات پاراگراف

تنظیمات پاراگراف علاوه بر اینکه ظاهر داکیومنت را تغییرمیدهد خواندن متن را هم ساده تر میکند.
در این فایل یک عنوان ۲ سطری داریم که از سمت راست تراز شده , اما میخواهیم آن را از وسط تراز کنیم .
برای این کار در حاشیه سمت چپ قرار میگیریم و با کلیک و درگ هر دو سطر را انتخاب میکنیم. با این کار منوی Quick Formatting ظاهرمی شود ولی تنظیمات پاراگراف همانطور که میبینید در تنظیمات این قسمت وجود ندارد پس باید به تنظیمات پاراگراف که در سربرگ HOME قرار دارد مراجعه کنیم.

1

همانطور که میبینید درحال حاضر گزینه ی Right فعال میباشد و نشان میدهد عنوان ما ازسمت راست تراز شده است. این قسمت چهار گزینه برای تنظیمات پاراگراف دارد : Left , center , Right , Justify

2

کلیدهای میانبر برای چپ چین کردن Ctrl + L میباشد.
دومین آیکون Center Align است که کلید میانبر آن Ctrl + E میباشد و بیشتر برای متنهای رسمی, عنوان و سرفصل به کار میرود, پس برای عنوان فایل ما نیز مناسب میباشد.
گزینه ی بعد Right Align میباشد که کلید میانبر آن Ctrl + R است و برای عنوان مناسب نیست ولی برای سرصفحه و پاصفحه بسیار کاربرد دارد.
آیکون بعدی Justify است که کلید میانبر آن Ctrl + J میباشد.در واقع همان چیزی است که در روزنامه ها دیده میشود.
هرچندممکن است خواندن آن سخت باشد ولی نگاه کردن آسان است.
همانطور که میبینید در پایین عنوان یک متن داریم. تمام متن را انتخاب میکنیم میخواهیم گزینه های مختلف را امتحان کنیم و نتیجه را باهم مقایسه کنیم.
اول آن را چپ چین میکنیم و بعدJustify را انتخاب میکنیم. در این حالت میبینید که هم از سمت چپ و هم از سمت راست با حاشیه هم تراز شده است. روی صفحه کلیک میکنیم تا متن ازحالت انتخاب خارج شود. می بینید که Word فاصله بیشتری بین کلمات ایجاد میکند تا متن بین حاشیه ها قراربگیرد.

3

دوباره متن را انتخاب میکنیم و این بارکلیدهای میانبرCtrl+R را که مربوط به راست چین هستند فشار میدهیم. میبینید که متن از سمت راست با حاشیه راست منطبق شده ولی از سمت چپ به این شکل نیست.

4

انتخاب هریک از گزینه ها بستگی به داکیومنت و کاربرد آن دارد.

تنظیم فاصله بین خطوط

یکی از تنظیمات پاراگراف که تاثیر زیادی در قابل خواندن کردن داکیومنت دارد Line Spacing یا فاصله بین خطوط میباشد.
در این داکیومنت یک متن چند پاراگرافه داریم. همانطور که میبینید فاصله ی بین خطوط و پاراگرافها کمی فشرده به نظرمیرسد و اگر این فاصله ها را بیشتر کنیم خواندن متن را ساده تر میکند.
خصوصا در داکیومنتهای طولانی که مخاطب زمان زیادی را صرف خواندن و نگاه کردن به متن میکند اعمال این تغییرات خیلی کاربردی میباشد.
روی پاراگراف اول کلیک میکنیم. در قسمت Paragraph درسربرگ HOME آیکون Line and Paragraph Spacing قرار دارد که یک فلش دوطرفه میباشد.

5

باکلیک روی این منو می بینید که در این سند به طور پیش فرض اندازه ی ۱ فعال میباشد, دقت کنید که به این حالت Single Spacing هم گفته میشود. با قرار دادن روی هر گزینه پیش نمایش آن روی پس زمینه نشان داده می شود. همانطور که می بینید در مقایسه با پاراگراف پایین, این پاراگراف را راحتتر می توان خواند.
گزینه های بعدی۱٫۵ , ۲ هستند و برای داکیومنت هایی به کارمی روند که قرار است پرینت گرفته شوند و بین آنها Note نوشته شود. همینطورفواصل بیشتر..
گزینه هایی نیز برای ایجاد فاصله در قبل یابعد از پاراگراف وجود دارد, با قرار دادن نشانگر روی این گزینه ها میبینید که پاراگرافها بالا یا پایین میروند.
روی گزینه ی ۱٫۱۵ کلیک میکنیم میبینید که نسبت به حالت قبلی جای خیلی بیشتری اشغال نمیکند ولی خواندن آن راحتتراست.
میبینید که بین ۲ پاراگراف یک خط فاصله هست. به انتهای پاراگراف اول رفته و کلید Delete را فشار داده و این فاصله را حذف میکنیم.
اگر این بار کلید Delete را فشار دهیم آن Enter ی که زمان تایپ برای رفتن به پاراگراف بعدی میزنیم حذف میشود.
حال کل متن را انتخاب میکنیم و دوباره روی آیکون Line and Paragraph Spacing کلیک میکنیم.
این فاصله ها را میتوان با گزینه های Add Space Before Paragraph و Add Space After Paragraph ایجاد کرد که کاملا پاراگراف ها را از هم جدا میکند.

6

همینطور با کلیک روی گزینه ی Line Spacing Options کادر تنظیمات پاراگراف بازمیشود. همانطورکه میبینید تنظیمات پاراگراف در این کادر نشان داده شده و می توان آنها رابه دلخواه تغییرداد.
در این قسمت هم امکان تنظیم فواصل قبل و بعد از پاراگرافها وجود دارد دقت کنید که فاصله ی مناسب معمولا ۸pt میباشد و فاصله بین خطوط را هم که از ۱ به ۱٫۱۵ تغییر داده بودیم می بینید. روی Ok کلیک میکنیم تا نتیجه ی نهایی روی داکیومنت نشان داده شود. همانطورکه می بینید بدون Enter کردن اضافی هم میتوانیم بین پاراگرافها فاصله ایجادکنیم .

نگه داشتن خطوط یک پاراگراف درابتدا یا انتهای صفحه

زمانی که درحال تایپ متن در Word هستیم با تمام شدن صفحه, Word یک صفحه ی جدید ایجاد می کند و می توان تایپ کردن را در صفحه ی بعد ادامه داد. حالا میخواهیم ببینیم وقتی Page Break در وسط یک پاراگراف اتفاق بیفتد چه میشود, یعنی نیمی از پاراگراف در یک صفحه قرار میگیرد و نیمی از پاراگراف در صفحه ی بعد.
ویژگی وجود دارد که کل خطوط پاراگراف را کنار هم نگه میدارد در واقع Widow , Orphan را کنترل می کند.
حالت Widow در پاراگراف, به اواین خط در یک پاراگراف که در انتهای صفحه تنها بماند اطلاق میشود و Orphan یک خط ازیک پاراگراف که در بالای صفحه تنها بماند.
در این سند برای رفتن به صفحه ی ۳ کلیدهای میانبر Ctrl + G را فشار داده و عدد ۳ را تایپ میکنیم حالا روی Go To کلیک کرده یا Enter را فشار می دهیم این کادر را با کلیک روی Close میبندیم.

7

در ابتدای صفحه ی ۳ هستیم که وسط یک پاراگراف است بالای صفحه می رویم می بینید که ابتدای این پاراگراف در صفحه ی ۲ قرارگرفته, این مورد Widow یا Orphan نیست و چندسطری است برای کنار هم قرارگرفتن این پاراگراف باید ازابتدا تا انتهای آن را انتخاب کرده و روی فلشی که در گوشه ی سمت چپ و پایین قرار دارد کلیک میکنیم تا کادر پاراگراف باز شود. در این کادر سربرگ Line and Page Breaks را انتخاب میکنیم همانطور که میبینید گزینه ی Widow/Orphan control تیک خورده و فعال میباشد.

8

یعنی اگر سطر اول پاراگراف در صفحه ی ۲ بود یاسطر آخر به تنهایی در صفحه ی ۴ بود به طور اتوماتیک کل پاراگراف به صفحه ی ۳ منتقل میشد.
اگر گزینه ی Keep lines together را انتخاب کنیم و Ok کنیم همین اتفاق می افتد یعنی تمام پاراگراف به صفحه ی۳ منتقل شده تا تمام خطوط کنار هم باشند. بهتر است این ویژگی را از همان ابتدای ایجاد داکیومنت فعال کنیم.
اگر داکیومنت را قبلا ایجاد کرده باشیم با فشردن کلیدهای میانبر Ctrl + Aمیتوانیم تمام متن را انتخاب کنیم و با کلیک روی همان فلش کوچک کادر پاراگراف را باز کنیم حالا گزینه های فوق را انتخاب میکنیم وروی Ok کلیک میکنیم. این کادر ممکن است روی طول داکیومنت تاثیر بگذارد و صفحات جدید ایجاد کند.

سایه ,پس زمینه و حاشیه بندی پاراگرافها

گزینه های فرمت بندی مثل سایه یا پس زمینه پاراگراف ها یا خطوط حاشیه به ماکمک می کنند تا پاراگراف هایی از متن را که می خواهیم برجسته تر کنیم .
می خواهیم یک قسمت از متن را Highlight کنیم تا بیشتر جلوه کند. کافی است روی متن کلیک کرده حالا در قسمت پاراگراف در سربرگ HOME دو قسمت Shading و Borders هست.

9

روی Shading کلیک میکنیم که مجموعه ای از رنگهاست . با انتخاب رنگ از بین Theme Colors اگر تم راتغییر دهیم رنگ هم همراه آن تغییرمیکند. رنگ زرد مناسب می باشد با انتخاب آن تمام پس زمینه پاراگراف از حاشیه سمت راست تا چپ رنگ زرد میگیرد.
حالا Borders را انتخاب می کنیم. می توانیم هرجایی از پاراگراف Borders اضافه کنیم. در منوی Borders گزینه های زیادی وجود دارد که خیلی از آنها به حاشیه و خانه های جدول مربوط میشوند. اینجا با پاراگراف کارداریم.
Bottom Border زیر پاراگراف خط میکشد.
Top Border برای خط کشیدن بالای پاراگراف و Right Border و Left Border هم برای خط کشیدن در راست و چپ پاراگراف به کارمی روند.

10

گزینه ی All Border هم برای خط کشیدن دور تا دور جدول و تک تک خانه های جدول استفاده می شود. با انتخاب این گزینه پاراگراف ما مثل یک خانه از جدول عمل میکند و دور تا دورش خط کشیده میشود.
گزینه ی Outside Borders هم روی پاراگراف همین اثر را دارد. گزینه های Inside Border و Inside Horizontal Border و Inside Vertical Border مربوط به جدول هستند و در پاراگرافها تاثیری ندارند.

استفاده از Tab Stop و فرورفتگی های متن

یکی از فرمت بندی های پاراگراف که کاربرد زیادی دارد استفاده از Tab و Indent میباشد.
اگر بخواهیم سطر اول پاراگراف تو رفته یا Indent شود. باید ابتدای سطر قرار بگیریم و کلید Tab را فشاردهیم.
چیزی که در Word اتفاق می افتد کمی متفاوت میباشد.
اول این که Auto Correct فعال میشود. روی منو کلیک میکنیم می بینید که گزینه ی Change Bach to Tab را داریم .

11

بهتر است که خط کشی ها را فعال کنیم تا ببینیم چه اتفاقی می افتد. برای این کار از سربرگ View گزینه ی Ruler را انتخاب میکنیم .با این کار یک خط کش بالای صفحه به صورت افقی و یک خط کش هم در سمت چپ به صورت عمودی ظاهر می شود.

12

خط کش ها سمبل هایی دارند که خیلی به ما کمک می کند مثل L که Left Tab را نشان میدهد. می توانیم هر جایی از خط کش Left Tab را قرار دهیم .
چند آیکون کوچک داریم. مثلث بالایی که به سمت پایین اشاره میکند First Line Indent هست که اولین سطر پاراگراف را درنقطه ای که قرار بگیرد Indent میکند. کافیست جایی روی پاراگراف کلیک کنیم و اسلایدر را حرکت دهیم می بینید که فقط سطر اول پاراگراف Indent یا میشود .

13

حالا Undo (Ctrl + Z) میکنیم.
مثلث پایینی که به سمت بالا اشاره میکند یعنی Hanging Indent بر عکس عمل میکند بجز سطر اول بقیه سطرهای پاراگراف را Indent میکند.

مربعی که در پایین قرار گرفته Right Indent هست و کل سطرهای پاراگراف را Indent میکند که گزینه ی مناسبی برای Bold کردن یا واضح کردن سطرهای یک پاراگراف میباشد. به خصوص در متن طولانی که بتواند توجه مخاطب را جلب کند.
مجددا ابتدای سطر قرارگرفته و کلید Tab را فشار میدهیم. می خواهیم ببینیم با فشردن Tab چه اتفاقی می افتد. می بینید که به طور اتوماتیک First Line Indent ست می شود. با کلیک روی Change Back to Tab این آیکون به سرجایش برمی گردد. ولی سطر اول پاراگراف همچنان به خاطر فشردن کلید Tab به حالت Indent باقی مانده .حالا Bachspace را فشار می دهیم تا به حالت اول برگردد.
Left Tab سمبلی است که در بالای خط کش عمودی ظاهر میشود. اگر روی آن کلیک کنیم به Center Tab و با کلیک مجدد به Right Tab تبدیل میشود. اگر دوباره روی آن کلیک کنیم به Decimal Tab تبدیل میشود که با اعداد کار میکند و اعداد را براساس اعشارشان ردیف میکند.
با کلیک های بعدی این آیکون به Bar Tab و First Line Indent و Hanging Indent تغییر میکند و درنهایت دوباره به Left Tab برمی گردد.

امیدواریم که شما یکی از دنبال کنندگان این دوره آموزشی در سایت چگونه دات آی آر باشید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *